"Change with the change to maintain no change"

Unikalna sztuka walki

I Liq Chuan skupia się na rozwoju wewnętrznej świadomości i umiejętności walki. Jej wyjątkowa metoda treningu pomaga, w sposób systematyczny, rozwijać umiejętności fizyczne, mentalne i duchowe. Kładzie nacisk na bycie tu-i-teraz, na świadomość każdego elementu ruchu, świadomość zjednoczenia z partnerem (przeciwnikiem).

Ścieżka treningowa

Moim zadaniem jest prowadzenie ciebie przez ścieżkę treningową, przekazywanie filozofii i zasad tej sztuki walki. Zrozumiesz i rozwiniesz umiejętności takie jak koncentracja, wyczucie, płynność ruchu i elastyczność umysłu. Podczas treningów otrzymasz odpowiednie wskazówki, aby móc odkryć i rozwijać wewnętrzną siłę.

Ćwiczenia z partnerem

Podczas treningów I Liq Chuan często ćwiczymy z partnerem. Takie ćwiczenia pomagają zrozumieć zasady i umiejętność reagowania na siłę przeciwnika. Jest to bardzo ważny element treningu ponieważ kontakt z partnerem zmienia twoją percepcję i reakcję. Instruktor jest tylko przewodnikiem, który prowadzi przez różne etapy, pomaga poprawiać umiejętności i zrozumieć głębsze aspekty sztuki.

Zobacz ruch inaczej

I Liq Chuan pozwoli tobie ujrzeć ruch w zupełnie innym aspekcie niż w tradycyjnych sztukach walki. Dzięki umiejętności analizy ruchu, masz możliwość jego optymalizacji i doskonalenia, czego nie osiągniesz przez ciągłe powtarzanie błędnych schematów.

Filozofia

Ważnym elementem I Liq Chuan jest również filozofia Zhong Xin Dao, filozofia równowagi, która ma zastosowanie nie tylko w walce, ale także w życiu codziennym. Zrozumiesz idee równowagi, samokontroli i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

Nie tylko sztuka walki

I Liq Chuan to nie tylko sztuka walki. To także  umiejętności wewnętrznej świadomości i Zhong Xin Dao, filozofia równowagi. Daje narzędzia, które pozwalają na rozwój umysłu, ciała i ducha, a także pomogą tobie w zrozumieniu głębszych aspektów sztuk walki i życia.