Komunikacja z samym sobą i drugim człowiekiem

Warsztaty mają służyć po pierwsze zwiększeniu naszej zdolności wyrażania naszych emocji, przekonań, myśli itp. Po drugie zaś mają pomóc w rozwoju naszej umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi.
Pierwsze zagadnienie zawiera w sobie m.in. umiejętność rozpoznawania własnych uczuć (co nie zawsze jest proste), odblokowanie naszych kanałów ekspresji (jeśli są w nas takie bloki), a także wyrażanie nas samych w sposób łączący naturalność i spontaniczność z samoświadomością.
Ta zdolność może być bardzo przydatna w komunikacji z innym człowiekiem i z grupą. Nasza potrzeba naturalności i spontaniczności może popychać nas do reakcji i zachowań trudnych do akceptacji przez naszych bliźnich. Stąd potrzeba samoświadomości i wyrażania samego siebie w sposób ułatwiający czy pogłębiający kontakt, co oznacza m.in.
szacunek i empatię w stosunku do drugiej osoby
Wyrażamy nas samych w różny sposób – słowami, ruchami, mimiką twarzy…
Milczeniem, niewykonywaniem ruchów, powstrzymaniem mimiki…
Może być przydatne w codziennym życiu uświadomienie sobie pewnych praw, rządzących naszą osobistą ekspresja i komunikacją międzyludzką. Zagadnienia te są szczególnie istotne – jak wiadomo – na poziomie relacji uczuciowych. Będzie to jeden z aspektów warsztatów.
Zostaną zaproponowane ćwiczenia z użyciem słów oraz bez nich, np. poprzez wydawanie nieartykułowanych dźwięków bądź z wykorzystaniem elementów pantomimy, które następnie będą wspólnie analizowane.
W trakcie warsztatów będzie wykorzystana muzyka na żywo, wykonywana przez prowadzącego. Będzie ona służyć jako wstęp i zakończenie warsztatów oraz jako akompaniament do niektórych ćwiczeń. Zostaną wykorzystane flety indyjskie i sitar (indyjski instrument strunowy).
Lucjan Wesołowski spędził ponad rok w ośrodkach jogi i buddyjskich w Indiach, Niemczech, Włoszech i Polsce, a także uzyskał III stopień REIKI. Współpracował z psychoterapeutami w Polsce i Włoszech, prowadził pod ich kuratelą zajęcia
muzykoterapeutyczne, został w roku 1991 członkiem honorowym „Societa’ Italiana di Musicoterapia Immaginativa” (Włoskie Stowarzyszenie Muzykoterapii Wyobrażeniowej). Jest kompozytorem m. in. muzyki medytacyjnej i relaksacyjnej (31 CD wydanych ponad 50 razy w różnych krajach) oraz autorem
książki pt. “Moje ABC duchowości” (Wydawnictwo „Miniatura”) i artykułów na tematy duchowe:
https://przegladdziennikarski.pl/author/lucjanwesolowski
Wykład L. Wesołowskiego na temat „Sporu konstruktywnego”:
https://youtu.be/86quJgNPuLU 
link do zapisu https://wod.guru/athlete-registration-form/studiojogiyam?date=2024-02-10&classes=214316
Tagi:

Data

10 lut 2024

Czas

15:00 - 17:00

Cena

40 zł
Kategorie

0 komentarzy