Regulamin.

Regulamin Studia Jogi Yam

1. Regulamin określa zasady korzystania z urządzeń oraz pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Studiu Jogi Yam w Poznaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć organizowanych na jego terenie.

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób uczęszczających w zajęciach organizowanych na terenie Studia Jogi Yam oraz korzystania z urządzeń i sprzętu, który się tu znajduje.

3. Zajęcia w Studiu Jogi Yam mogą odbywać się wyłącznie pod okiem prowadzącego nauczyciela, trenera lub osoby odpowiedzialnej za korzystanie z pomieszczeń.

4. Używać urządzenia sportowe, przyrządy i sprzęt można wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem jak i pod okiem nauczyciela.

5. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku zajęć.

6. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz jakichkolwiek zagrożeniach należy powiadomić natychmiast obsługę lub prowadzącego zajęcia.

7. Zabrania się wnoszenia na teren Studia Jogi Yam:

– wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwo palnych,

– środków odurzających,

8. Odzież wierzchnią i obuwie należy pozostawić w szatni.

9.  Przedmioty wartościowe zabieramy na salę.

10. Za przestrzeganie regulaminu jak i za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą nauczyciele.

11. STUDIO JOGI YAM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU.

12. Na terenie studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów

Regulamin uczestnictwa w zajęciach hatha jogi

1. Do ćwiczeń nie jest wskazane  przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.

2. Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.

3. Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela, mają oddzielne ćwiczenia.

4. Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.

5. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie należy o tym poinformować nauczyciela.

6. W ćwiczeniach bierzemy udział na własną odpowiedzialność.

7. Wszelkie pytania zadajemy po zajęciach.

8. Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.

9. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej.

10. Należy być punktualnym.

11. Korzystając ze sprzętu podczas zajęć należy pamiętać, aby po ćwiczeniach zdezynfekować i odłożyć go na miejsce.

Regulamin płatności

1. Karnet wykupiony w danym dniu obowiązuje przez 4 lub 8 tygodniu i ma datę ważności.

2.  Karnet wskazane jest wykorzystać w dacie ważności.

3. W sytuacjach losowych zajęcia można odrabiać u innych nauczycieli w dacie ważności karnet.

4. Płatności dokonuje się przed zajęciami u nauczycieli prowadzących