"Rozświetl swoje życie barwami, poczuj jak z Miłością, Mądrością i Radością nieustannie stwarzasz harmonię pomiędzy światem twojej duszy, umysłem i ciałem a otaczającym Cię światem zewnętrznym" 

Barbara Zimoch, Konsultant Instytutu Jiva w Indiach

Coach ICF, Trener Komunikacji Transfromującej, Konsultant Intytutu Jiva
Jako coach pracuje według metod i standardów Międzynarodowej Federacji Coachingu.
Wspieram w procesach wprowadzania zmian w różnych obszarach życia.
Uczę komunikacji transformującej, aby łatwiej osiągać porozumienia. Razem rozpoznajemy
Twoje wartości i przekonania, odkrywamy potrzeby, wyznaczamy cele i zadania
prowadzące Cię do harmonijnego i radosnego życia Tu i Teraz.

Certyfikat Konsultanta Ayurwedy Instytutu Jiva w Faridabad w Indiach pozwala mi dzielić
się wiedzą pochodzącą z najstarszego na świecie systemu medycznego Ayurwedy,
prowadzącego człowieka do pełnego radosnej aktywności, zdrowego stylu życia.

Ayurweda przekazuje korzenie wiedzy o siłach Natury otaczającego nas świata i ich
wpływie na cały złożony wewnętrzny system ludzki. Sprawia, że człowiek ze zrozumieniem
równoważy kontrastowe zdarzenia swojego życia i osiąga harmonię: spokój umysłu,
zdrowe ciało i odczucie radości w duszy.

Podczas konsultacji ustalam konstytucję psycho-fizyczną, aktualny stan zdrowia,
indywidualną optymalną dietę, potrzebne masaże, aktywność fizyczną i techniki
relaksacyjne.

Na szkoleniach i wykładach o Ayurwedzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami, które
uzbierałam przez ponad 10 lat pracy.

PUNYGANDHA WELLNESS to opracowany przeze mnie pakiet i program
szkoleniowy masaży i terapii ayurwedyjskich wykorzystujących tylko naturalne oleje
roślinne, esencje eteryczne, zioła i proszki ziołowe do pielęgnacji i uzdrawiania ciała,
uspakajania umysłu i sprawiania zmysłom i duszy radości.

Dzięki wysokiej Intuicji i otrzymywanym wskazaniom osoby korzystające z moich usług
otrzymują doskonale dopasowane do aktualnej sytuacji wskazówki, zabiegi i terapie.